Recent site activity

Jan 24, 2017, 2:49 AM Umair Ali Khan edited Dr. Umair Ali Khan
Jan 24, 2017, 2:30 AM Umair Ali Khan edited Dr. Umair Ali Khan
Jan 24, 2017, 2:29 AM Umair Ali Khan edited Dr. Umair Ali Khan
Jan 24, 2017, 2:28 AM Umair Ali Khan attached CNN-tags.jpeg to Dr. Umair Ali Khan
Jan 24, 2017, 2:27 AM Umair Ali Khan edited Dr. Umair Ali Khan
Jan 24, 2017, 2:23 AM Umair Ali Khan edited Research Credentials
Jan 24, 2017, 2:10 AM Umair Ali Khan edited Research Credentials
Dec 24, 2016, 6:39 PM Umair Ali Khan edited Work History
Dec 24, 2016, 6:38 PM Umair Ali Khan edited Dr. Umair Ali Khan
Dec 24, 2016, 6:35 PM Umair Ali Khan edited My Newspaper Articles
Dec 24, 2016, 6:35 PM Umair Ali Khan edited My Newspaper Articles
Dec 24, 2016, 6:33 PM Umair Ali Khan attached Khan-CV.pdf to Files
Dec 24, 2016, 6:32 PM Umair Ali Khan attached Khan-CV.doc to Files
Dec 24, 2016, 6:31 PM Umair Ali Khan deleted attachment Khan-CV.doc from Files
Dec 24, 2016, 6:24 PM Umair Ali Khan deleted attachment Khan-CV.pdf from Files
Dec 24, 2016, 6:04 PM Umair Ali Khan edited Dr. Umair Ali Khan
Dec 9, 2016, 12:50 AM Umair Ali Khan edited Research Credentials
Dec 9, 2016, 12:46 AM Umair Ali Khan edited Research Credentials
Dec 9, 2016, 12:46 AM Umair Ali Khan edited Research Credentials
Dec 9, 2016, 12:41 AM Umair Ali Khan edited Research Credentials
Dec 9, 2016, 12:41 AM Umair Ali Khan edited Dr. Umair Ali Khan
Nov 10, 2016, 12:42 AM Umair Ali Khan edited Dr. Umair Ali Khan
Nov 10, 2016, 12:41 AM Umair Ali Khan edited Dr. Umair Ali Khan
Nov 10, 2016, 12:40 AM Umair Ali Khan edited Research Credentials
Nov 10, 2016, 12:40 AM Umair Ali Khan edited Work History